Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Piechota Andrzej


Nazwisko i imię:
Piechota Andrzej
Rok urodzenia:
1951
Imię ojca/matki:
Jerzy
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Budowo
Numer jednostki wojskowej:
1013
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Kozienice
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-25.11.