Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Balicki Ryszard


Nazwisko i imię:
Balicki Ryszard
Rok urodzenia:
1955
Imię ojca/matki:
Ananij
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Budowo
Numer jednostki wojskowej:
1013
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Białystok
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-18.01.