Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Żołędziewski Stanisław

Nazwisko i imię:
Żołędziewski Stanisław
Rok urodzenia:
1950
Imię ojca/matki:
Bolesław
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Rawicz
Numer jednostki wojskowej:
1431
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Będzin lub Dąbrowa Górn.
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-23.12.

Opcje strony