Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Baranowski Brunon

Nazwisko i imię:
Baranowski Brunon
Rok urodzenia:
1953
Imię ojca/matki:
Brunon
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Chełmno n/Wisłą
Numer jednostki wojskowej:
1636
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Gdańsk
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-19.11.

Opcje strony