Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Łęgowski (Łęgowik) Wiesław


Nazwisko i imię:
Łęgowski (Łęgowik) Wiesław
Rok urodzenia:
Imię ojca/matki:
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Głogów
Numer jednostki wojskowej:
1527
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
06.11.-04.02.