Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Kalisz Andrzej


Nazwisko i imię:
Kalisz Andrzej
Rok urodzenia:
1957
Imię ojca/matki:
Eugeniusz
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czarne
Numer jednostki wojskowej:
2198
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Białystok
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: