Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Chochowski Henryk


Nazwisko i imię:
Chochowski Henryk
Rok urodzenia:
1950
Imię ojca/matki:
Józef
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Czarne
Numer jednostki wojskowej:
2198
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Kielce
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: