Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Żeligowski Stanisław


Nazwisko i imię:
Żeligowski Stanisław
Rok urodzenia:
1953
Imię ojca/matki:
Henryk
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Brzeg
Numer jednostki wojskowej:
2697
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Wrocław
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki: