Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1976

Grudzień - luty 1971 r.

decyzje nowego pogrudniowego kierownictwa PZPR o wycofaniu się z podwyżki cen, która była przyczyną strajków w grudniu 1970 r. i o „zamrożeniu” na dwa lata cen podstawowych artykułów żywnościowych. W następnych latach utrzymywano ceny artkułów żywnościowych na tym samym poziomie z przyczyn politycznych.

październik

w związku z podwyżką opłat pocztowych i telekomunikacyjnych oraz zbliżaniem się do końca dwuletniego terminu uchwały o zamrożeniu cen przez Polskę przetoczyła się fala pogłosek o podwyżce, a ludzie ruszyli do sklepów. Obawy rozwiała dopiero zapowiedź przedłużenia okresu zamrożenia cen do końca 1973 r.

I - XII

początek zaplanowanych działań „drenażowych”, m.in. sprzedaży po wyższych cenach rynkowych „nowości” i artykułów z importu. Powstały dwa projekty podwyżki cen żywności, ale odłożono je z powodu obaw przed decyzją, przez którą kilka lat wcześniej upadła ekipa Gomułki.

wrzesień

wzrost napięcia związany z upływaniem roku od obwieszczenia decyzji o przedłużeniu okresu zamrożenia cen. Punktem kulminacyjnym była I Krajowa Konferencja PZPR, która położyła kres obawom o podwyżkę.

końcówka roku

komunikat o utrzymaniu cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych na niezmienionym poziomie również w 1975 r.

I - XII

komunikat o utrzymaniu cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych na niezmienionym poziomie również w 1975 r.

wrzesień - grudzień

w wytycznych przed VII Zjazdem PZPR pojawiła się zapowiedź zmian w konstytucji PRL, które zaakceptowano w czasie Zjazdu.

grudzień

propozycje zmian w konstytucji wzbudziły zdecydowany sprzeciw w wielu środowiskach. Setki osób podpisało zbiorowe i indywidualne listy protestacyjne. Najbardziej znane były List 59 (podpisany przez 66 osób, m.in. Stanisława Barańczaka, Zbigniewa Herberta, Stefana Kisielewskiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Jana Olszewskiego, Antoniego Słonimskiego, Wisławę Szymborską, ks. Jana Zieję) i List 101. Protesty odegrały ważną rolę w formowaniu nowej opozycji, sprzyjając konsolidacji i nawiązaniu współpracy przez nawet odległe ideowo środowiska.

grudzień

w czasie VII Zjazdu PZPR z ust Gierka i Jaroszewicza pada zawoalowana, ale czytelna dla społeczeństwa zapowiedź zakończenia utrzymywania cen na tym samym, „zamrożonym” poziomie.

styczeń

w środowisku akademickim listy otwarte w obronie represjonowanych studentów Stanisława Kruszyńskiego i Jacka Smykały.