Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

24 lutego

► W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu PRL Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” wydaje Oświadczenie, w którym stwierdza, że członkowie KSS „KOR” nie wezmą w nich udziału, ponieważ głosowanie na jedną listę nie może być nazywane wyborami.

25 lutego

► Na stanowisku przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych Władysława Kruczka zastępuje Jan Szydlak, bliski współpracownik Edwarda Gierka.

13 marca

► Sąd Rejonowy w Grudziądzu skazał współpracownika KSS „KOR” Edmunda Zadrożyńskiego na 3 lata więzienia za kierowanie gangiem złodziejskim. Jedynym świadkiem oskarżenia jest jego syn Mirosław Zadrożyński, którego SB biciem zmusiła do obciążenia ojca.

14 marca

► Katastrofa lotnicza na Okęciu. Zginęło 87 osób, m.in. znana piosenkarka Anna Jantar.

21 marca

► Na krakowskim rynku, na znak protestu przeciwko przemilczaniu zbrodni katyńskiej, aktu samospalenia dokonuje były żołnierz AK, członek Kedywu, 70-letni Walenty Badylak z Przemyśla.

23 marca

► Odbywają się wybory do Sejmu PRL. Wedle oficjalnego komunikatu wzięło w nich udział 99% uprawnionych, według KSS „KOR” liczba ta w Warszawie wyniosła ok. 75% uprawnionych. W okresie poprzedzającym wybory SB przeprowadziła co najmniej 159 rewizji i 221 zatrzymań członków opozycji demokratycznej. W Warszawie miały miejsce liczne przedwyborcze akcje ulotkowe, w których rozrzucono ok. 200 tys. ulotek; jednego z organizatorów, współpracownika KSS „KOR” Anatola Lawinę, skazano na 3 miesiące aresztu za zaśmiecanie miasta. ► W wydanych w związku z wyborami oświadczeniach Polskie Porozumienie Niepodległościowe stwierdza, że parlament powinien zostać wybrany w oparciu o pięcioprzymiotnikową ordynację; KSS „KOR” podkreśla, że udział w tej przykrej farsie ubliża godności obywatelskiej i ludzkiej; ROPCiO wskazuje, że udział w wyborach nie jest obowiązkowy.

25 marca

► Aresztowano Mirosława Chojeckiego, szefa Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, pod zarzutem kradzieży powielacza (w sprawie z Bogdanem Grzesiakiem).

3 kwietnia

► Rozpoczyna obrady Sejm PRL VIII kadencji. Marszałkiem Sejmu zostaje ponownie Stanisław Gucwa; na przewodniczącego Rady Państwa wybrano Henryka Jabłońskiego; premierem pozostał Edward Babiuch, wicepremierem Kazimierz Barcikowski. Na czele Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje gen. Wojciech Jaruzelski, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych kieruje gen. Stanisław Kowalczyk.

11 kwietnia

► W 40. rocznicę mordu katyńskiego KSS „KOR” wydaje Oświadczenie: […] Domagamy się wraz z całym narodem polskim, wraz ze wszystkimi ludźmi na świecie, dla których zbrodnia jest zbrodnią - bez względu na to, kto jest jej sprawcą - ujawnienia i ukarania winnych. Żądamy tego nie w imię zemsty, którą odrzucamy, lecz w imię sprawiedliwości i prawdy. […]

15 kwietnia

► Ponownie zostaje aresztowany Bogdan Grzesiak pod tym samym zarzutem kradzieży powielacza (stanie przed sądem razem z Mirosławem Chojeckim).