Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

30 kwietnia

► Do KSS „KOR” wchodzi Ewa Milewicz.

3 maja

► W Gdańsku po uroczystej mszy św. uformował się pochód (ok. 1500 osób), który przeszedł pod pomnik Jana III Sobieskiego. Niesiono flagi narodowe i transparenty; do zgromadzonych pod pomnikiem przemawiają Dariusz Kobzdej z Ruchu Młodej Polski oraz Tadeusz Szczudłowski z ROPCiO. Powracająca do domów grupa uczestników RMP zostaje napadnięta i pobita przez ok. 20 mężczyzn; na komisariat MO zostają przewiezieni Dariusz Kobzdej, Piotr Bystrzanowski, Janusz Karolik i Mirosław Rybicki; Dariusz Kobzdej zostaje aresztowany, pozostali – zwolnieni. D. Kobzdeja i zatrzymanego w innej części miasta T. Szczudłowskiego dwa dni później Kolegium ds. Wykroczeń skazało na 3 miesiące bezwzględnego aresztu.

7-17 maja

► W kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej trwa głodówka na znak solidarności z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach Andrzeja Czumy, Bogdana Grzesiaka, Tadeusza Kolano, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego, Romana Kściuczka, Anatola Lawiny, Tadeusza Szczudłowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego. W głodówce uczestniczą: Seweryn Blumsztajn, Jarosław Broda, Leszek Budrewicz, Tomasz Burek, Jerzy Godek, Marian Gołębiewski, Aleksander Hall, Krystyna Iwaszkiewicz, Jan Karandziej, Wiesław Kęcik, Sergiusz Kowalski, Ryszard Krynicki, Jacek Kuroń, Ryszard Łagodziński. Mieczysław Majdzik, Lesław Maleszka (TW „Ketman”) Renata Otolińska, Tibor Pakh (z Węgier), Wiesław Parchimowicz, Janusz Przewłocki, Aleksandra Sarata, ks. Tadeusz Stokowski, Kazimierz Świtoń, Bronisław Wildstein, Mariusz Wilk, Róża Woźniakowska, Tadeusz Zachara. Rzecznikami głodujących są: Kazimierz Janusz i Jan Józef Lipski. Uczestnicy protestu skierowali list do przewodniczącego Rady Państwa z prośbą o ułaskawienie Jerzego i Ryszarda Kowalczyków oraz wystosowali apel o obronę Bogdana Grzesiaka. W czasie trwania głodówki zwolniono z więzień: Mirosława Chojeckiego, Jana Dołęgowskiego, Stanisława Karpika i Tadeusza Kolano.

14-15 maja

► W Warszawie odbywa się narada Doradczego Komitetu Politycznego Państw – Stron Układu Warszawskiego.

15 maja

► KSS „KOR” wysyła do Amnesty International list z nazwiskami 22 osób pobitych w ostatnim czasie przez MO i SB i zwraca się o pomoc. Lista pobitych: w Warszawie – Wiktor Karpiński (25 II), Krzysztof Lachowski (25 II), Sergiusz Kowalski, Tomasz Michalak (18 i 20 III), Aleksander Hall; w Krakowie – Jerzy Godek, Janusz Gwoździewski (18 III), Janusz Jarosz (17 III), Marek Rospond (18 III); w Słupsku – Marek Kozłowski (14 III); we Wrocławiu – Zenon Pałka (22 IV); w Trójmieście – Bogdan Borusewicz (22 IV), Piotr Bystrzanowski (3 V), Maciej Grzywaczewski (3 V), Janusa Karolik (3 V), Dariusz Kobzdej (3 V), Magdalena Modzelewska (3 V), Mirosław Rybicki (3 V), Tadeusz Szczudłowski (3 V), Nina Milewska (3 V), Maryla Płońskia, Anna Walentynowicz (22 IV).

20 maja

► W Warszawie czterech studentów: Jacek Czaputowicz z SGPiS, Anna Iwanowska z UW, Wojciech Frąckiewicz z ATK i Teodor Klincewicz z PW, powołuje Akademickie Biuro Interwencyjne w celu obrony praw studentów.

21 maja

► Rząd ogłasza podwyżki cen lepszych gatunków papierosów oraz napojów: Pepsi i Coca-Coli.

22 maja

► W Lublinie powstaje Komitet na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego. W Oświadczeniu Komitet apeluje […] o podjęcie wszelkich godziwych działań […] w obronie Kozłowskiego i innych osób, które stały się obiektem niesprawiedliwych szykan ze strony władz, wzywa do podpisania Oświadczenia, oraz […] do protestu przeciwko coraz częstszym tego typu praktykom władz. […]. Oświadczenie podpisali przedstawiciele środowisk opozycyjnych z Lublina, m.in.: Janusz Bazydło, profesorowie Andrzej Burda i Czesław Zgorzelski, studenci: Włodzimierz Jachman (AR), Fryderyk Jurkiewicz (AM), Adam Pęzioł (UMCS), Witold Starnawski (KUL), Krzysztof Żórawski (KUL) i o. Ludwik Wiśniewski, oraz z Warszawy, m.in.: Franciszek Kamiński, Piotr Typiak, profesorowie Edward Lipiński i Jan Kielanowski, Władysław Bartoszewski, ks. Edward Frankowski i o. Jan Andrzej Kłoczowski. Żądanie uwolnienia Jana Kozłowskiego stanie się jednym z postulatów strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980.

26 maja

► KSS „KOR” wystosowuje List do 31 profesorów będących posłami na Sejm PRL z listą 22 nazwisk osób pobitych prze MO i SB w ostatnim okresie.

26-29 maja

► Przed Sądem Wojewódzkim w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu odbywa się rozprawa rewizyjna Jana Kozłowskiego i Tadeusza Kolano. Sąd zatwierdził wyrok I instancji z 1 lutego br. Przed rozpoczęciem rozprawy SB zatrzymała na 48 godz. ponad 20 osób rozdających ulotki informujące o procesie i chcących go obserwować, a po jego zakończeniu kolejne 50 osób spośród wychodzącej publiczności. Podczas zatrzymania zostali pobici Janusz Obłęk, Wojciech Onyszkiewicz, Wojciech Smoliński, Tadeusz Zachara, Jan Józef Lipski. Spośród zatrzymanych Kolegium ds. Wykroczeń w Sandomierzu 21 osób ukarało grzywną.