Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

3 czerwca

► Obraduje Biuro Polityczne KC PZPR; powstaje projekt rozwoju Wybrzeża Gdańskiego i Szczecińskiego na lata 1981-1985.

12 czerwca

► Sąd Rejonowy w Warszawie (przewodniczący sędzia Aleksandrow, prokurator Anna Detko-Jackowska) skazał Mirosława Chojeckiego i Bogdana Grzesiaka na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata; współoskarżonych poligrafów Polskiej Agencji Handlowej, Jerzego Ciechomskiego i Wiesława Kunikowskiego - na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

23-24 czerwca

► Obraduje Sejm PRL. Premier Edward Babiuch złożył sprawozdanie z wykonania budżetu i planu gospodarczego. Posłowie udzielili rządowi absolutorium.

27-28 czerwca

► Obradująca na Górze św. Anny Konferencja Episkopatu Polski stwierdza brak postępu w normalizacji stosunków państwa i Kościoła oraz wskazuje na rosnące trudności w życiu społeczeństwa.

30 czerwca

► Ogłoszona zostaje podwyżka tzw. cen komercyjnych niektórych gatunków mięs i wędlin. Cenami komercyjnymi zostają objęte przetwory mięsne w bufetach i stołówkach pracowniczych.

1 lipca

► Początek strajków o zaniechanie podwyżek cen i żądanie podwyżek płac. Strajkują: WSK PZL-Mielec (do 5 VII), Zakłady Mechaniczne Ursus w Warszawie (do 4 VII), Sanocka Fabryka Autobusów Autosan, Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych Ponar w Tarnowie, Zakłady Metalurgiczne Pomet w Poznaniu (do 4 VII), kierowcy Transbudu w Tarnobrzegu, zatrudnieni przy budowie elektrowni Połaniec. ► Obraduje Biuro Polityczne KC PZPR. Tematami obrad są: możliwości zwiększenia produkcji rynkowej oraz rozwój drobnego przemysłu. Sprawa strajków nie zostaje poruszona.

2 lipca

► Strajki wybuchają w kolejnych zakładach: w Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie (do 4 VII), na niektórych wydziałach Huty Warszawa, w filii Zakładów Mechanicznych Ursus w Ostrowie Wielkopolskim i Włocławku, w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Technik Komputerowych i Pomiarów w Warszawie oraz w Rzeszowskim Kombinacie Budowlanym w Dąbrowie Górniczej – strajkujący stawiają żądania płacowe, zmiany stawek lub norm. ► KSS „KOR” wydaje Oświadczenie, w którym apeluje do robotników o prowadzenie protestów w sposób zorganizowany i odpowiedzialny, a także o zachowanie solidarności między strajkującymi załogami: […] Załogi muszą mieć świadomość, że tylko solidarne działanie może przynieść dodatnie skutki. […] ► W mieszkaniu Jacka Kuronia na warszawskim Żoliborzu zostaje uruchomiony punkt zbierania informacji o strajkach i przekazywania ich polskojęzycznym rozgłośniom na Zachodzie.

3 lipca

► Strajki: w Fabryce Lamp Kineskopowych Zelos w Piasecznie k. Warszawy, w Walcowni w Śremie (filia Zakładów im. H. Cegielskiego w Poznaniu) i w żyrardowskich Zakładach Remontu Obrabiarek Ponar-Reso, Zakładach Spirytusowych Polmos i Zakładach Garbarskich Syrena. Strajkujące załogi domagają się cofnięcia podwyżek.

4 lipca

► Strajkuje Tarnowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego.

8 lipca

► Strajk podejmują: Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu (do 10 VII), Zakłady Lniarskie w Żyrardowie (do 14 VII). Zakłady Mięsne w Grudziądzu, Instal w Kaliszu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej w Grabowie Kościerskim. Strajkujący żądają zniesienia podwyżek cen, podwyższenia zarobków, podwyższenia stawek za przestoje i gwarancji bezpieczeństwa dla uczestników strajku.